Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Dodatkowa rekrutacja

UNIWERSYTET WARMI?SKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

prowadzi dodatkowy (wrze?niowy) nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007na kierunki:

 

STUDIA STACJONARNE

 

1.      Edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia)

2.      Filologia

2.1.   sp. filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim (studia I stopnia)

2.2.   sp. filologia rosyjska z j?zykiem angielskim (studia I stopnia)

2.3.   sp. filologia ukrai?sko-polska (studia I stopnia)

2.4.   sp. filologia wschodnios?owia?ska (studia I stopnia)

3.      Filologia polska (studia I stopnia)– Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny – Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku

4.      In?ynieria chemiczna i procesowa (studia I stopnia)

5.      Mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia)

6.      Ochrona ?rodowiska (studia I stopnia) – Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

7.      Ochrona ?rodowiska (studia I stopnia) – Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

8.      Ogrodnictwo (studia I stopnia)

9.      Rolnictwo (studia I stopnia)

10.  Rybactwo (studia I stopnia)

11.  Technika rolnicza i le?na (studia I stopnia)

12.  Teologia (cykl A i cykl B) – (studia jednolite magisterskie)

13.  Towaroznawstwo (studia I stopnia) – Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

14.  Towaroznawstwo (studia I stopnia) – Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

15.  Zootechnika (studia I stopnia)

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 1. Edukacja techniczno-informatyczna (studia I i II stopnia)
 2. Filologia, specjalno?? filologia rosyjska (studia I stopnia)
 3. Filologia polska (studia I i II stopnia)
 4. Gospodarka przestrzenna (studia II stopnia)
 5. Matematyka (studia I stopnia)
 6. Mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia)
 7. Ochrona ?rodowiska (studia I i II stopnia)- Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
 8. Ochrona ?rodowiska (studia I stopnia) – Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
 9. Rolnictwo (studia I stopnia)
 10. Technika rolnicza i le?na

10.1. Olsztyn – (studia I stopnia)

10.2. Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Rusocinie (studia I stopnia)

 1. Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka (studia I stopnia)
 2. Teologia (cykl B) – (studia jednolite magisterskie) oraz pomagisterskie studia licencjackie
 3. Towaroznawstwo (studia I stopnia) – Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
 4. Zootechnika (studia I stopnia)

 

Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne – do 8 wrze?nia 2006 r.

 

Og?oszenie wyników post?powania kwalifikacyjnego – 14 wrze?nia 2006 r.

 

Potwierdzanie zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie – do 25 wrze?nia 2006 r.


Ta strona by?a odwiedzana 601 razy (w tym z UWM 14 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa